linkedin
Καθηγητής καρδιοχειρουργικής | Βασίλης Γουλιέλμος

Video Gallery

Bypass Bypass
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ΙΙ Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ΙΙ
Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας
Πλαστική διόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας Πλαστική διόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας
Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας
Ενδοσκοπική πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας 1 Ενδοσκοπική πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας 1
Ενδοσκοπική πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας 2 Ενδοσκοπική πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας 2